Reglementen

De reglementen van Recreatiepark Leyenspolder.
Reglement Recreatiepark Leyenspolder
 • U mag niet door de aangelegde beplanting lopen of fietsen.
 • U dient u eigen standplaats netjes te onderhouden (grasmaaien etc.). Gebeurt dit naar onze mening niet of onvoldoende, dan zal dit door Recreatiepark Leyenspolder worden gedaan. De kosten hiervan zullen aan u worden berekend.
 • Het is ten strengste verboden in de bebossing te snoeien. Mocht dit door de beheerder toch worden geconstateerd, dan wordt op kosten van de snoeier nieuwe beplanting aangebracht. Tevens betekent dit verwijdering van de camping op staande voet, zonder terugbetaling van het stageld.
 • Op zondag geen maai- en kluswerk uitvoeren.
 • Men mag na 22.30 uur geen hinderlijk lawaai meer maken.
 • Overnachters, buiten het gezin evenals uitwonende en getrouwde kinderen, moeten zich melden bij de receptie en zich laten inschrijven als passant en overnachting(en) afrekenen volgens overnachtingtarief.
  De eigenaar is verantwoordelijk voor het melden en afrekenen van het overnachtingtarief van de bezoekers. Als bij controle blijkt dat de passant zich niet bij de receptie gemeld heeft, wordt € 15,00 p.p. in rekening gebracht boven op het overnachtingtarief. Voor een bedrag van € 97,50 kunt u uitwonende en getrouwde kinderen vrijwaren van het overnachtingtarief.
 • Matig uw snelheid op het campingterrein. Dit geldt voor alle vervoermiddelen.
 • Niet met de auto op het grasveld rijden.
 • Er kan per gezin één parkeerplaats gehuurd worden en dus ook maar één gebruikt worden. De parkeersleutel is strikt persoonlijk en mag derhalve niet door derden gebruikt worden. Indien men zich hier niet aan houdt, wordt de sleutelcode uit de slagboom verwijderd.
 • Bezoekers van vaste campinggasten hebben geen toegang met de auto tot het terrein.
 • Gelieve geen hele dozen en papier in de container te gooien. Deze in de speciale daarvoor bestemde papiercontainer gooien.
 • Graag het glas in de glasbak deponeren.
 • De afvalcontainer is alleen voor huisvuil, dus niet voor grofvuil. Dit grofvuil kan naar het gemeente-stort gebracht worden. Openingstijden te verkrijgen bij de receptie.
 • Honden verplicht aan de lijn.
 • Bij verhuur van caravan moeten de huurders zich melden bij de receptie en de overnachtingen volgens overnachtingtarief afrekenen.
 • De eigenaar van de caravan is geheel verantwoordelijk voor het gedrag van de huurders.
 • Men dient rustig en met gestreken tuigage te varen in de haven.
 • Er mag niet in de palen van de steiger geschroefd of gespijkerd worden
 • De bagagewagentjes dienen bij de velden te blijven staan.
 • Het is niet toegestaan om boten en trailer op het parkeerterrein of campingterrein te plaatsen.
 • Indien men zich niet aan deze regels houdt, kan opzegging van uw gehuurde terrein tot gevolg hebben.
 • Bij verkoop van de caravan en/of beëindiging van de overeenkomst voor de huur van een seizoen-plaats wordt geen restitutie van stageld gegeven.
 • Bij verkoop van caravan wordt er een verkoop provisie van 10% in rekening gebracht, welke vooraf door de verkopende partij voldaan dient te worden.
 • Wanneer men over gaat tot aanschaf van een andere caravan zal dit in overleg met de beheerder geschieden.
 • Bij het verwijderen van de caravan zullen alle kosten voor rekening komen van de eigenaar.
 • De gasslangen dienen elke 2 jaar te worden vervangen. De gaskoppelingen elke 5 jaar.
 • Iedere 3 jaar zal er een keuring worden uitgevoerd op onder andere aarding, technische installatie en de gasinstallatie.
 • De vast campinggast is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf. Tevens heeft de vaste campinggast een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Waar het reglement niet in voorziet, beslist de eigenaar.
Contact opnemen?
Bekijk hier de mogelijkheden