Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden bootverhuur
Huurvoorwaarden boothuur
  • Na ontvangst van de bevestiging zal huurder aan de verhuurder aan ommezijde gestelde (deel)betalingen voldoen.
  • De door u ondertekende éénmalige machtiging wordt na controle van de boot vernietigd of geïncasseerd. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze betaling niet teniet gedaan. De boten zijn verzekerd. De boten moeten aan het einde van de huurperiode voor 18.00 uur worden ingeleverd, wanneer dit niet gebeurt wordt (een gedeelte van) de borg ingehouden.
  • Huurder is verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen en bij vertrek schoon en ongeschonden af te leveren. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met verhuurder te worden afgerekend of te worden ingehouden op de borg.
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letstel van huurder of diens medegebruikers.
  • Indien verhuurder niet het overeengekomen vaartuig kan leveren, maar een gelijkwaardig alternatief biedt, dan dient de huurder dit te accepteren.
  • Verhuurder behoudt het voorrecht het uitvaren van boten te verbieden wanneer zich geen „aan het roer bekwaam persoon" aan boord bevindt.
  • Bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden. Indien dit wel het geval is, dan is eventuele schade voor rekening van de huurder.
  • Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd, afhankelijk van het tijdstip van de annulering. Vanaf huurcontractdatum tot begin huurperiode: 50%. Tijdens de huurperiode: 100%. Deze percentages gelden bij het niet afsluiten van een annuleringsservice. Huurder wordt aangeraden om een annuleringsservice af te sluiten.
  • Er mogen geen andere boten gesleept worden.
  • Inventaris zeilboot: peddel, dweil, toeter, vaarboom, twee landvasten, twee meerpennen, fok, fokkeschoot, hoosblik, twee stootwillen, borstel,harp + harpsleutel, reeflijnen. Inventaris sloep: vier stootwillen, borstel, hoosblik, toeter, anker, dweil, twee meerpennen, twee landvasten.
Contact opnemen?
Bekijk hier de mogelijkheden